Caută după:

Parteneri

Partenerii noştri sunteţi, în primul rând, dumneavoastră, cetăţenii municipiului Focşani, consumatorii energiei termice pe care o livrăm, individual şi prin intermediul asociaţiilor de proprietari, precum şi instituţiile bugetare, agenţii economici pentru care suntem furnizori.

În egală măsură ne este partener Primăria municipiului Focşani, care derulează proiecte de investiţii pe domeniul public pe care îl utilizăm şi îl administrăm, ceea ce susţine eficientizarea activităţii noastre.

Avem parteneri societăţi furnizoare de combustibil în primul rând, dar şi pentru alte materii prime, piese de schimb, mijloace şi resursele necesare asigurării fluxurilor tehnologice, serviciilor şi livrărilor.

Colaborăm cu instituţiile statului în toate domeniile în care este necesar şi în care ne intersectăm cu acestea. Dintre acestea, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, este principalul colaborator pe linia reglementărilor şi legislaţiei aplicabile societăţii.

ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

COGEN România

Asociația Profesională COGEN România

ANRSC

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Primăria Focșani

Primăria Municipiului Focșani, jud. Vrancea