Caută după:

Scurt istoric al evoluției ENET S.A Focșani

Ia ființă centrala termică de zonă în cadrul C.P.L. Focșani

Centrala Electrică de termoficare intră în componența FRE Focșani

Se înființează Societatea ENET S.A., prin desprindere din RENEL și trecerea patrimoniului în proprietatea privată a Consiliului Local Focșani, care a devenit acționar unic al societății, una dintre primele patru companii producătoare independente, apărute pe piața energiei din România, după 1989.

ENET s-a înființat ca unitate de producție și transport a energiei termice, având ca principal beneficiar regia locală Compania de Utilități Publice Focșani (care asigura distribuția energiei termice către populație, unități bugetare și agenții economici racordați la rețeaua de termoficare). În plus, se mai livra energie termică și către agenți economici și unități bugetare racordate direct la rețeaua primară de apă fierbinte și abur. Din cogenerare se livra și energie electrică în procent de 90% către Electrica SA, iar diferența către agenți economici conectați direct la ENET.

Înființarea a avut la bază Hotărârea Guvernului nr.95 din 13.02.1995, privind desprinderea din RENEL, Hotărârea Consiliului Local Focșani nr.12 din 30.01.1995 și Hotărârea Consiliului Local Focșani nr.77 din 30.06.1995 de înființare, Protocol de predare-primire a centralei electrice de termoficare între Renel și Consiliul Local Focșani, încheiat la 31.12.1995, Hotărârea Guvernului nr.646 din 25.09.1998, privind trecerea în proprietatea privată a Consiliului Local Focșani.

ENET a fost pe punctul de a realiza un joint-venture cu UNION FENOSA, unul dintre cei mai puternici producători și distribuitori de energie electrică din Europa, interesat în dezvoltarea producției de energie electrică și în cunoașterea pieței românești, care prindea contur. Această colaborare nu s-a concretizat.

ENET preia distributia de energie termică de la CUP-RA Focșani, conform Hotărârii Consiliului Local Focșani nr. 150/28.08.2001. Predarea și primirea s-au făcut pe baza unui audit și unui Protocol încheiat pe data de 28.02.2003, neacceptate de conducerea societății, dar aprobate de Consiliul Local Focșani în ședința din 06.03.2002. În plus, au fost preluați 340 de salariați ai distribuției de energie termică și a fost necesară crearea de compartimente suplimentare.

Din semestrul II, a început să funcționeze Serviciul Comercial, asigurând contractarea, citirea aparatelor de măsură la clienți, împărțirea consumurilor pe clienți, facturare (individuală și pe asociații), încasarea și urmărirea înregistrării clienților, recuperări debite și relații cu clientii (FURNIZARE).

ENET a preluat începând cu 01.05.2004 , de la CUP-RA Focșani, facturarea apei reci din apă caldă, conform Hotărârii Consiliului Local Focșani nr.49/24.02.2004.

S.C. ENET S.A. Focșani a sărbătorit 10 ani de existență ca societate comercială.

S-a realizat contorizarea majorității scărilor de bloc, în trei etape de investiții, cu sume alocate de bugetul local, de stat și din resurse ale ENET.

ENET nu mai facturează apa rece din apa caldă de consum, conform HCL 98/255/30.09.2008, această activitate fiind returnată efectiv la  CUP-S.A. Focșani, în luna aprilie 2009 , dar împărțirea consumurilor se asigura în continuare, făra plată, de către societatea noastră.

Se împlinesc 40 de ani de la înființarea unității de producție și transport.

Se pune în funcțiune noua centrală de cogenerare cu motoare Rolls Royce, complet automatizată, cu scopul eficientizării producției de energie termică și electrică.

Se modernizează reţeaua de transport şi o treime din reţeaua secundară şi puncte termice.

Se modernizează în continuare rețelele prin proiecte cu fonduri europene, desfășurate de Primăria Focșani.
Din cauza problemelor financiare, urmare a datoriilor istorice ale societății, în octombrie 2019, societatea a intrat în insolvență, în prezent aflându-se sub administrarea unui administrator judiciar și a unui administrator special. Scopul principal este acela de a redresa societatea, care livrează în prezent tuturor clienţilor branşaţi energie termică, să depăşească problemele financiare cu care se confruntă.

Centrala Electrică de termoficare intră în componența FRE Focșani