Caută după:

Insolvență

Comunicat:

Ca urmare a intrarii societatii in procedura insolventei, incepand cu data de 18.10.2019, reprezentantul legal al SC Enet SA este dna. Costin Maria-Cristina, administator special numit prin Hot. AGA nr. 8/18.10.2019.

La data de 03.10.2019, societatea ENET S.A. a intrat în procedura insolvenței potrivit Lg.nr.85/2014, procedură făcând obiectul Dos.nr.1588/91/2019 al Tribunalului Vrancea.