Caută după:

Asociații

Se pot prelua în facturare individuala şi apartamente, dar preferabil este ca întreaga asociatie sau cel putin un bloc din cadrul asociatiei, să treacă în acest sistem, cu respectarea conditiilor , astfel încât să nu apară inechităţi la împărţirea consumurilor între asociaţie şi individual.
ORD.ANRSC 483/2008, art.13,(3):“Fiecare consumator cu care este încheiată convenţie de facturare individuală va achita cv.sumelor de plată cuprinse în lista cu cheltuielile de întreţinere prevăzută la alin.(2) direct furnizorului”

Da ; proprietarii au dreptul sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si au acces, la cerere , la orice document al acesteia. 

Modul de organizare și funcționare al asociațiilor de proprietari este reglementat de Legea nr. 196/2018, intrată în vigoare spre finalul anului 2018. Aceasta a înlocuit vechea lege a asociațiilor, Legea nr. 230/2007.

Faceti adresa scrisa catre presedintele asociatiei, daca administratorul refuza sa va puna la dispozitie datele solicitate si daca si acesta va refuza sau nu se poate impune, e timpul sa vorbiti cu vecinii si daca au aceleasi probleme ca si dvs. sa convocati o adunare generala a asociatiei.

Presedintele este cel care reprezinta asociatia de proprietari in derularea contractelor , isi asuma obligatii in numele acesteia si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii ;Administratorul este  un angajat al asociatiei.

Consiliul local al municipiului Focsani şi Primăria Focşani sprijina activitatea asociatiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin;

Atestatul are drept scop certificarea calitatilor profesionale ale persoanelor care doresc sa practice activitatea de  administrare a imobilelor la asociatiile de proprietari; (Adica, cel putin teoretic, riscurile sunt mai mici.

Consiliul Local şi Primăria Focsani exercita controlul asupra activitatii financiar contabile din cadrul asociatiilor de proprietari , din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociatiei de proprietari ; Daca aveti suspiciuni de frauda din banii asociatiei va puteti adresa cu o plangere si organelor in drept (Politie, Procuratura), cu conditia sa avezi si ceva dovezi, nu doar pareri.