Caută după:

Apă caldă menajeră și apometre

Avizul de debransare de la apa calda se elibereaza în baza unei cereri scrisa, vizata de reprezentantul asociatiei de proprietari(semnatura si stampila). Debransarea propriu-zisa se efectueaza de catre consumator, pe cheltuiala proprie. Dupa debransare, se sigileaza racordurile, si se întocmeste procesul verbal de catre reprezentantul ENET. Proprietarul este obligat sa permita accesul în apartament a reprezentantului furnizorului pentru verificarea mentinerii debransarii ori de câte ori considera ca este necesar.

Principala cauza este lipsa recircularii apei calde menajere, asa fiind proiectate si executate la timpul lor toate punctele termice. În prezent ,ajoritatea au recirculare.De asemenea, lipsa unui consum constant de apa calda conduce la acest lucru. Consumul redus se datoreaza mai multor factori, printre care: contorizarea apei calde, debransarile efectuate în timp, multe apartamente sunt nelocuite,etc.

Nu exista un pret fix al metrului cub de apa calda. Acesta difera, logic, (deoarece blocurile sunt contorizate), de la o luna la alta si chiar de la o scara la alta din acelasi bloc, în functie de consumurile înregistrate in gigacalorimetre si de modul de repartizare a acestora.

Este necesara o cerere adresata furnizorului (ENET). Cererea trebuie sa fie vizata (semnatura si stampila) de administratorul asociatiei de proprietari. Emiterea avizului de reconectare se elibereaza dupa verificarea la fata locului a mentinerii debransarii (sigiliile aplicate initial sa fie intacte). Rebransarea efectiva se face de catre proprietar, dupa care se incheie un proces verbal care se ia in calcul pentru inceperea facturarii ;

Recircularea apei calde o face furnizorul  de energie termica, respectiv ENET.

Nu se plateste apa calda de doua ori. Volumul de apa rece din apa calda (metri cubi)  se plateste la CUP, care este furnizorul de apa, iar la ENET platim energia termica (Gigacaloria) necesara prepararii (încalzirii) apei calde. Volumul de apa rece din apa calda se evidentiaza si pe factura ENET ( pentru ca noi îl comunicam la CUP) dar fara valoare. Acelasi metraj trebuie sa se regaseasca pe factura CUP unde de alfel se si plateste. Daca cele doua consumuri nu coincid trebuie sa cereti explicatii la furnizorul de apa.

Conform Ordinului ANRSC nr.91/2007 , daca nu toti consumatorii (cu destinatie de locuinta sau mixta) au montate apometre individuale la acc, facturarea se efectueaza în functie de numarul de persoane care locuiesc în mod curent în condominiu.

Suma consumurilor înregistrate de apometre si transmise spre facturare,de regula, nu corespunde cu citirea din gigacalorimetru. Diferenta se repartizeaza tuturor consumatorilor în functie de consumul fiecaruia.Aceasta poate fi pozitiva sau negativa. 

Diferenta se repartizeaza în functie de consumul fiecarui consumator, astfel: constanta obtinuta din împartirea citirii din gigacalorimetru la suma consumurilor individuale, se înmulteste cu consumul transmis spre facturare.

Pâna pe data de 21 a fiecarei luni calendaristice, fiecare administrator de asociatie de proprietari transmite pe tabel tipizat (sub semnatura si stampila) modificarile numarului de persoane din apartamente, care va fi luat în calcul la facturarea acc pentru luna respectiva sau, dupa caz, pâna la alta comunicare.

Da. În cazul în care facturarea este comuna, (pe asociatie), adunarea generala a asociatiei de proprietari stabileste modul de repartizare a consumurilor înregistrate de gigacalorimetru.

Montarea apometrelor la apa calda este în sarcina consumatorilor (proprietarilor) , conform legislaţiei în vigoare.Decizia se ia însă la nivelul asociaţiei de proprietari pentru fiecare condominiu.