Caută după:

Pentru viitor

ÎN UNIUNEA EUROPEANA SE INCURAJEAZA COGENERAREA SI ENERGIA VERDE!

Producem deja energia într-o centrala moderna, cum vezi şi prin Europa Occidentala, automatizata aproape complet. Am dori si o alternativa ECO, o centrala noua care sa furnizeze energie din surse regenerabile.

Dorim sa livram, cat mai curand, în tot municipiul, prin retele preizolate, din polipropilena, cu asigurarea recircularii apei calde, astfel încât sa nu se mai piarda energie termica în transport si distributie, iar apa calda sa curga de la prima rasucire a robinetului.

Am dori un Dispecerat modern, automatizat, care sa supravegheze retelele si punctele termice printr-un sistem de avertizare electronica a situatiilor de avarie sau consum nejustificat. Sa citim toţi contorii fara sa deranjam pe nimeni, cu ajutorul unor cititori electronici, pe care-i poti folosi dintr-o masina în mers si prin care poti transmite datele în timp real catre computerele care utilizeaza softuri de ultima generatie pentru înregistrarea consumurilor lunare.Sa comunicam dintr-un centru Comercial modern, în care solicitarile clientilor s-ar putea prelua si rezolva complet on-line, proprietarii si-ar putea vedea debitul de acasa, tastând doar o parola si ar face platile prin card, direct conectati la aplicatia informatica de gestionare a clientilor!

Ne dorim un oras curat, modern, nepoluat, în care sa poti tine fereastra deschisa fara sa-ti intre în sufragerie gazul ars, dovedit cancerigen de catre specialistii in sanatate, gaz emis in fiecare zi de centrala vecinului, chiar daca el nu stie cat e de periculos.Un bloc în care sa merite sa-ti cresti copiii fara grija ca vecinul ar putea uita sa verifice functionarea centralei pe gaz, asa cum uita si sa-si repare tevile din baie, dar cu riscuri mai mari.

Am vrea o comunitate unita, care-si dezbate si rezolva problemele în mod civilizat, fiecare implicându-se activ în constructia unui viitor curat, verde si durabil, care nu doar critica, ci si propune solutii.

Stim ca toate acestea trebuiau sa se fi întâmplat deja, dar România nu este înca tara tuturor posibilitatilor.

Comunitatea locala a facut primii pasi pe acest drum al împlinirii viitorului, printr-un proiect cu fonduri europene :
“Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice”.

Obiectivul specific al proiectului consta în stabilirea investitiilor necesare masurilor de restructurare si reabilitare a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica din municipiul Focsani, care sa asigure conformarea – la cel mai mic cost – cu obligatiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare, precum si cu obiectivele strategiilor si programelor nationale relevante pentru mediu (cresterea eficientei energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea calitatii serviciului public de alimentare cu energie termica la tarife suportabile pentru populatie).Aceasta înseamna modernizarea CET si a retelelor de transport si distributie a energiei.

Perioada de referinta este de 22 ani, respectiv 2 ani pentru realizarea investitiei (2010-2011) si 20 ani perioada de exploatare (2012-2031).

Obiectivul general al proiectuluiil reprezintă : “Reducerea impactului negativ al emisiilor poluante și minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației în Focșani la nivelul anului 2014 și asigurării conformării cu obligațiile de Mediu stabilite prin Tratatul de Aderare”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Reducerea poluarii aerului (reducerea emisiilor de NOx) generate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică prin introducerea BAT;
  • Introducerea măsurilor de eficiență energetică în scopul reducerii pierderilor de energie la nivelul sursei și în sistemul de transport și distribuție a energiei termice;
  • Asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la prețuri suportabile în special pentru categoriile de populație cu venituri mici.

Prin aplicarea unor tehnologii performante și prin reabilitarea rețelelor (în vederea eliminării pierderilor), vom oferi cetățenilor nu doar servicii superioare de asigurare a căldurii și apei calde, la prețuri competitive, dar vom asigura pentru toți locuitorii și vizitatorii municipiului Focșani un aer mai curat și, deci, reducerea emisiilor nocive în atmosferă. Noua centrală funcționează cu motoare termice Rolls Royce de înaltă tehnologie, asigurând atât creșterea eficienței cât și conformarea la cerințele de mediu. De asemenea, s-au reabilitat instalațiile auxiliare absolut necesare pentru funcționare pentru servicii interne, instalații termomecanice auxiliare, compresoare de gaze, reechipare și reabilitare stație electrică și cameră de comandă, echipamentele pentru sistemul de demineralizare a apei și instalația de tratare ape uzate.

b. Punctele termice

S-au derulat lucrări de reabilitare și modernizare a punctelor termice din zona Sud și zona centru.

c. Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie

Principalele lucrări constau în înlocuirea conductelor vechi, procurarea şi montarea conductelor preizolate pentru transportul si distribuţia energiei termice astfel:-

  • Rețele de transport : 4.425 m
  • Rețele de distribuție : 10.487 m