IMPORTANT PTR CLIENŢII NOŞTRI


Utilizator:
Parola:
 

 


Noutati ...

Program functionare SC ENET SA pentru minivacanta de Sf. Andrei si 1 Decembrie
Programul sediului comercial-casierie, str. Cuza-Voda nr.3, telefon 0237612000, va fi urmatorul: LUNI- 29.11.2021 - ZI LIBERA MARTI - 30.11.2021 - ZI LIBERA MIERCURI - 01.12.2021 - ZI LIBERA ......
Citeste mai mult

Anunt verificari metrologice
       S.C. ENET S.A. efectueaza verificari metrologice la contoare de energie termica, conform autorizatiei nr. 033-21.       Anexam formular......
Citeste mai mult

Anunt furnizare agent termic pentru apa calda si incalzire
           SC ENET comunica abonatilor sai ca incepand de astazi, 17 noiembrie 2021, furnizarea agentului termic pentru apa calda se face in regim n......
Citeste mai mult

Informatii ajutor incalzire
Informatii ajutor pentru incalzire si stimulent energie - document Formular ajutor incalzire si stimulent energeie - document
Citeste mai mult

Anunt angajare
SC ENET SA, scoate la concurs 1 post de inginer energetica/electroenergetica/electric/automatica.  Inscrierile pentru concurs se fac la registratura societatii pana la data de 29.10.2021, ora ......
Citeste mai mult

PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.

Facturarea individuala

Preluarea în facturare individuală are ca principal document convenţia individuală întocmită pe modelul din Ordinul ANRSC nr.483/2008 , semnată de toţi proprietarii apartamentelor din blocul care solicită acest lucru, care este anexă şi parte integrantă din contractul de furnizare încheiat cu asociaţia de proprietari, conform cerinţelor legii în vigoare.Pentru a veni în sprijinul doritorilor, am decis ca imediat după prezentarea convenţiilor semnate şi a centralizatorului de solicitare, asociaţia să fie deja facturată individual, restul documentelor fiind completate ulterior.Convenţiile vor fi obligatoriu însoţite de copii după cărţile de identitate ale proprietarilor şi după contractele de cumpărare ale locuinţelor.De asemenea se actualizează contractele cu asociaţiile acolo unde este cazul.          

Care sunt conditiile legale de mentinere/preluare în facturare individuala ?                     
                    - asociatia sa fie reorganizata în asociatie de proprietari
                    - sa nu aiba debite la ENET (exceptând debite curente, nerestante) sau acestea să fie ulterior recuperate de către administratori, cu angajament in acest sens 
                     -sa nu aiba debransari ilegale ( toate debransarile sa fie finalizate cu proces verbal între proprietari si ENET

          Daca aceste conditii sunt îndeplinite, se vor depune urmatoarele documente :
                    - cerere de preluare în facturare individuala
                    - hotarârea adunarii generale a asociatiei privind decizia de a fi facturati individual, semnata de toti proprietarii ( bransati, debransati, agenti economici ), aceasta continând:
          a. nume, prenume proprietar, spatiu comercial
          b. suprafetele utile
          c. cota parte de proprietate indiviza
          d. suprafetele echivalente termic ale partilor comune , spatiilor locative si cu alta destinatie ;
          e. optiunile de tarifare
          f. declaratie cum ca subsolurile sunt uscate si curate pentru inventariere
                    - conventia de facturare individuala (conform Ordinului ANRSC nr. 483/2008 ) completata de fiecare proprietar persoana fizica bransata si debransata inclusiv agenti economici
                    - centralizator cu situatia apartamentului, care face parte integranta din contractul de furnizare si este completata de asociatiile unde sunt montate repartitoare
                    - inventarierea instalatiei de încalzire din toate condominiile asociatiei
                    - actualizarea contractelor de furnizare a energiei termice
                    - daca documentele se depun pâna la data de 20 a lunii, preluarea se face în luna curenta, daca nu, cu luna urmatoare
                    - asociatiile care au mai fost în facturare individuala, vor achita o taxa unica pe apartament, respectiv 13 lei.
                    - nu se fac preluari în facturare individuala pe perioada iernii, când se acorda ajutoare pentru încalzire
                    -orice modificare de proprietar, dupa preluare în facturare individuala, se comunica în termen de 15 zile de la producerea modificarii, prin actualizarea conventiei.

          Pentru preluarea/mentinerea in facturare individuala , cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si pentru a oferi clientilor nostri informatii cat mai clare si complete, ENET a realizat proceduri de lucru specifice.

     IMAGINE:

Image">http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=721">Image: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                   

PROCEDURA  DE  PRELUARE / MENTINERE  IN FACTURARE  INDIVIDUALA

 1. Se preiau in facturare individuala asociatii sau parti din asociatii (scari de bloc in intregime) care solicita aceasta si care depun la ENET documentele necesare. 2. De regula , asociatiile/scarile de bloc se preiau in facturare individuala fara debite catre ENET ; 3.1. Inainte de preluarea in facturare individuala , asociaţia /scara de bloc se va ingriji sa nu aiba deconectari pe care ENET nu le are in evidente; toate aceste deconectari (încălzire si apa calda de consum) trebuie sa fie finalizate prin procese verbale / alte documente incheiate de reprezentantii ENET , in urma unei constatari la fata locului;3.2. Efectuarea constatarilor si intocmirea actelor de constatare se face de catre personalul din cadrul Comp. Tehnic si Comp. Distributie ; un exemplar din actul de constatare se transmite la Comp. Contractari Furnizare; 3.3. In cazul in care nu se poate verifica deconectarea , asociatia/scara de bloc prin reprezentantii sai legali (presedinte , administrator, reprezentant scara ) isi va asuma raspunderea , in scris , privind realitatea deconectarii ; 3.4. In conditiile de la punctul 3.3 se poate incheia un act aditional la contract cu datele celor pe care asociatia ii recunoaste ca deconectati si pentru care nu se doreste impartirea si facturarea consumurilor (incalzire si/sau apa calda de consum).  4.1. Documente necesare:4.2. Cerere de preluare in facturare individuala semnata de proprietari si de reprezentantii asociatiei /scarii de bloc, cu ştampila ; 4.3. Convenţii de facturare individuala (Anexa 4 - Ord. ANRSC 483/2008 ) - fac parte integranta din contractul de furnizare .- de regula , conventiile se completează in 3 (trei) exemplare , dar se accepta indiferent de numarul de exemplare pe care il depune asociatia ;- conventiile se completează si se semneaza de proprietari si/sau chiriasi dupa caz, la care se anexeaza copii dupa actele de identitate ale acestora (persoane majore , eventual imputerniciti ai celor plecati in strainatate) cat si copia actului de dobandire a locuintei (cu schita apartamentului daca exista) si de reprezentantii asociatiei/scarii de bloc , cu ştampila asociatiei ; daca nu exista documente legale care sa certifice suprafata utila inscrisa de proprietar in conventie ( anexa 7), la stabilirea consumurilor individuale se foloseste suprafata utila din evidentele ENET;- in cazul impartirii consumurilor pentru incalzire functie de suprafata utila , in programul de defalcare a consumurilor se introduce suprafata utila din schita apartamentului ; daca proprietarul nu depune schita apartamentului se foloseste suprafata utila din contractul de vanzare-cumparare sau alt act de proprietate ; daca proprietarul nu depune nici schita nici act de proprietate la defalcarea consumurilor se foloseste suprafata utila din evidentele ENET (preluata din fisierul cu contractele de vanzare-cumparare a locuintelor de la CUP SA Focsani) sau cea asumata de asociatie ; pentru modificarea suprafetei utile, proprietarii vor prezenta acte doveditoare care vor fi luate in considerare incepand cu luna inregistrarii lor la ENET;- daca in asociatie/scara de bloc exista proprietari plecati in strainatate care nu pot semna conventiile , se poate proceda astfel:a) daca scara de bloc a mai fost in facturare individuala si proprietarii plecati au semnat anterior conventii de facturare individuala , se mentin acestea si se incheie un act aditional de prelungire a termenului de valabilitate a conventiilor existente , cu asociatia de proprietari. b) conventia poate fi semnata , pe proprie raspundere , de o persoana majora inrudita cu proprietarul plecat sau de catre chiriasi daca apartamentul este locuit de chiriasi ; o ruda sau un apropiat poate fi imputernicit prin procura notariala sau cel putin printr-o comunicare scrisa semnata de proprietari prin care acesta transmite si adresa actuala la care poate fi contactat (prin posta sau scanata pe mail , in limba romana).c) daca nici una din cele doua variante propuse anterior nu este aplicabila , atunci apartamentele respective vor fi facturare in continuare , pe asociatie; astfel , lunar se va emite o factura comuna pentru asociatie , cu anexa cuprinzand consumurile lunare defalcate pe numele proprietarilor , pentru fiecare astfel de apartament ; numele proprietarilor sunt cele transmise de asociatie ; se incheie un act aditional cu asociatia privind asumarea realitatii datelor de facturare si a obligatiei de a semna conventiile cu acesti proprietari , la intoarcerea lor la domiciliu ; conventiile incheiate ulterior preluarii asociatiei/scarii de bloc in facturare individuala, se vor preda la ENET impreuna cu copiile actelor de identitate si actelor de proprietate ale acestora, iar proprietarii vor trece in facturare individuala , de regula , in luna predarii si inregistrarii conventiilor semnate si a documentelor solicitate , la ENET.4.4. Cererile si conventiile se pot inregistra la una din cele trei registraturi ale ENET, dar de regula acestea se inregistreaza la Comp. Comercial - Relatii cu clientii sau la Comp. Contractari Furnizare ;4.5. Conventiile de facturare individula se verifica si se pastreaza ca anexe la contract , iar datele necesare repartizarii consumurilor individuale se introduc in programul de defalcare a consumurilor la Comp. Contractari –Furnizare; datele clientilor si cele necesare facturarii se introduc si in programul de facturare , la Comp. Comercial ;4.6. Actele aditionale la contract se incheie la Comp. Contractari –Furnizare ; forma lor se poate modifica ori de cate ori este nevoie , functie de situatia concreta la momentul preluarii asociatiei/scarii de bloc; in situatii speciale , actele aditionale pot fi semnate de reprezentantii scarilor de bloc, cu ştampila asociatiei.5.1. Asociatiile/scarile de bloc pot fi preluate in facturare individuala si cu debite , astfel : 5.2. Daca asociatia nu are debite mai vechi de 3 (trei) luni reprezentantii asociatiei /scarii de bloc pot completa centralizatoare de plata ce vor contine toate apartamentele cu debite , cu semnatura proprietarilor/chiriasilor (sot , sotie) care certifica astfel debitul inscris de asociatie si isi asuma plata acestuia catre ENET, cu majorarile/penalizarile aferente , pana la achitarea integrala a sumelor recunoscute ca restante; debitele vor fi preluate individual in contul proprietarilor si vor aparea pe factura individuala a acestora; 5.3. Debitele vor ramane in contul asociatiei care va recupera sumele restante + majorarile/penalizarile aferente pana la achitarea integrala si le va depune la ENET ; reprezentantii asociatiei vor intocmi un angajament de plata semnat de toti proprietarii care locuiesc in asociatie (conectati la ENET si deconectati daca se considera ca este posibil sa le revina si acestora o parte din debite si majorari), referitor la plata ulterioara a sumelor care le revin proprietarilor, la data trecerii in facturare individuala , inclusiv penalitatile( majorarile ) care se vor calcula pana la data achitarii ; 5.4. La preluarea in facturare individuala a unei singure scari dintr-o asociatie , in cazul in care nu se poate incheia un proces verbal de predare-primire a debitelor intre scara si asociatie , reprezentantii scarii vor intocmi un angajament de plata semnat de toti proprietarii care locuiesc in scara de bloc (conectati la ENET si deconectati daca se considera ca este posibil sa le revina si acestora o parte din debite si majorari), referitor la plata ulterioara a sumelor care vor reveni scarii de bloc din debitul asociatiei , la data trecerii in facturare individuala , inclusiv penalitatile( majorarile ) care se vor calcula pana la data achitarii ; 5.5. Sumele de la punctele 5.3. si 5.4. se vor achita in continuare la asociatie sau la casieria ENET , de unde se va elibera o chitanta pe numele asociatiei , cu mentionarea persoanei platitoare , semnata de casier si stampilata; originalul acestei chitante se va depune la administratorul asociatiei pentru ca valoarea sa fie scazuta din datoria platitorului , iar persoana platitoare va pastra o copie .5.6. In cazul punctelor 5.3. si 5.4. , Comp. Comercial va aloca noi coduri pentru fiecare proprietar preluat in facturare individuala fara datoriile din urma , acestea urmand sa fie achitate de catre proprietari, de regula, asociatiei la care au fost facturati in comun; daca asociatia a mai fost in facturare individuala se folosesc codurile deja existente in baza de date a ENET; se procedeaza silimar si in cazul punctului 5.2 cu diferenta ca proprietarii vor achita direct la ENET sumele restante ;5.7. In toate cazurile in care asociatiile sunt preluate in facturare individuala cu debite , recuperarea acestora se face pe cale judecatoreasca ; de aceea , in situatii speciale , la dispozitia conducerii societatii , asociatiile de proprietari/locatari pot fi preluate in facturare individuala fara angajamente de plata ;6.1. Activitatile privind partea „tehnica” , de organizare a activitatii de preluare , respectiv :- actualizarea contractelor cu asociatia si/sau operatorii economici ;- incheierea de acte aditionale necesare ;- verificarea situatiei deconectarilor de care ENET nu a avut cunostinta la facturarea comuna si indrumarea asociatiei pentru finalizarea lor ;- pastrarea unui numar de apartamente in facturare comuna din cauza ca asociatia nu  poate incheia conventii de facturare individuala cu proprietarii ;- verificarea completarii conventiilor de catre asociatie si proprietari ;- completarea conventiilor cu suprafetele echivalente termic inventariate ;- introducerea datelor clientilor pentru impartirea individuala a consumurilor ;- alte solicitari de la asociatii in legatura cu partea de contractare si impartire a consumurilor , se desfasoara in cadrul Comp. Contractari Furnizare ;6.2. Activitatile privind partea „ economica ” , de organizare a activitatii de preluare , respectiv : - verificarea debitelor si acceptarea preluarii asociatiilor /scarilor de bloc cu debite in baza documentelor depuse de asociatie ;- verificarea completarii angajamentelor de plata;- verificarea completarii centralizatoarelor de plata (pentru preluarea individuala a debitelor) si introducerea datelor continute de acestea in programul de facturare ;- activarea codurilor existente sau alocarea codurilor noi in programul de facturare ;- alte solicitari de la asociatii in legatura cu partea de debite/facturare , se desfasoara in cadrul Comp. Comercial .6.3. Documentele si conventiile depuse de asociatii/scari de bloc se verifica la Comp. Contractari Furnizare si Comp. Comercial functie de atributiile fiecarui compartiment , se completeaza in colaborare cu asociatiile si se decide de comun acord luna in care se poate face preluarea in facturare individuala .6.4. Asociatiile/scarile de bloc vor depune documentele si conventiile de facturare individuala , de regula , pana in data de 20 a lunii in care se doreste preluarea . 7.1. Daca asociatia semneaza conventii de facturare individuala pentru toti proprietarii din asociatie (populatie –conectati si deconectati ) si agenti economici deconectati si sunt incheiate contracte de furnizare cu agentii economici conectati, impartirea consumurilor si facturarea individuala va fi facuta conform Ordinului ANRSC 483/2008 , pe baza inventarierii tuturor instalatiilor de incalzire din condominiu (proprietati individuale-populatie si operatori economici: apartamente, spatii comerciale , boxe, garaje etc. conectate si deconectate si proprietati comune ale condominiului : casa scarii , subsol , uscatoare , etc).7.2. Daca asociatia semneaza conventii de facturare individuala numai pentru proprietarii conectati (populatie) , iar in condominiu exista operatori economici conectati cu contract de furnizare, impartirea consumurilor intre populatie si agenti se face functie de suprafata echivalenta termic, iar pentru populatie defalcarea intre apartamente se face functie de suprafata utila, pana la incheierea de catre asociatie a conventiilor de facturare individuala cu toti proprietarii [populatie(conectati si deconectati) si operatori economici deconectati] .7.3 De regula , operatorii economici conectati la sistemul de incalzire , au contracte de furnizare incheiate cu ENET , in cadrul Comp. Contractari Furnizare ; 8.1. Dupa preluarea in facturare individuala Comp. Contractari-Furnizare va intocmi un referat pentru inventarierea suprafetelor echivalente termic din condominii , indiferent daca acestea sunt dotate sau nu , cu repartitoare de costuri; 8.2. Referatele de inventariere se fac cu prioritate pentru :-asociatiile/scarile de bloc care au conventii de facturare individuala pentru toti proprietarii , populatie (conectati si deconectati ) si operatori economici deconectati ; - asociatii/scari de bloc cu cel putin 50% apartamente conectate la sistemul centralizat de incalzire , care au conventii de facturare individuala pentru toti proprietarii conectati sau acte adtionale;8.3. Indiferent in care dintre situatiile prezentate in paragrafele 7.1., 7.2. se incadreaza  inventarierea se face pentru toate spatiile condominiului , dupa cum precizeaza Ordinul ANRSC 483/2008, pentru a evita reluarea operatiunii cu alta ocazie;9.1. Inventarierea se face de catre Comp. Tehnic si Comp. Distributie conform cu legislatia si normativele tehnice , in vigoare si procedura ENET de stabilire a consumurilor; in fisele de inventariere se inscriu toate datele tehnice necesare impartirii individuale a consumurilor si completarii anexei 7 la contractul de furnizare; 9.2. Se inventariaza de catre Comp. Tehnic si Comp. Distributie:

- corpurile de incalzire si coloanele de incalzire si distributie din apartamentele conectate la incalzire .

- corpurile de incalzire si coloanele de incalzire si distributie din spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta (garaje, boxe, etc.), conectate la incalzire , apartinand persoanelor fizice ;

- corpurile de incalzire si conductele retelei interne de incalzire si distributie din spatiile comune (casa scarii, uscatorii, spalatorii , etc.), conectate la incalzire ;

- conductele din subsol cuprinse intre contorul de energie termica si coloanele de distributie;

- dupa caz, coloanele de incalzire si distributie din apartamente , spatii cu alta destinatie (boxe, garaje , spatii comerciale, etc.)  apartinand persoanelor fizice si opertorilor economici deconectati de la incalzire .

9.3. Se inventariaza de catre Comp. Contractari-Furnizare :

- corpurile de incalzire si conductele retelei interne de incalzire si distributie ale fiecarui operator economic conectat la incalzire .

- corpurile de incalzire si coloanele de incalzire si distributie din spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta (garaje, boxe, etc.), conectate la incalzire , apartinand operatorilor economici ;

- daca este necesar , dupa efectuarea inventarierii , Comp. Contractari Furnizare actualizeaza contractele de furnizare ale operatorilor economici conectati la incalzire .9.4. In fisa de inventariere si in raportul Comp. Tehnic catre Comp. Contractari Furnizare , in vederea calcularii corecte a suprafetei echivalente termic , consumurilor individuale si completarii anexei 7 la contractul de furnizare , se inscriu , dupa caz :

- tipul corpurilor de incalzire / numarul elementilor , tipul, lungimile si diametrele coloanelor de incalzire , distributie si conductelor din subsol ;

-materialul si grosimea izolatiei termice ale coloanelor de incalzire , distributie sau conductelor din subsol ; izolarea conductelor se ia in consideratie numai in cazul in care aceasta este stabila si nu poate fi demontata cu usurinta.

9.5. Inventarierea ENET se face impreuna cu reprezentanţii asociaţiei/scarii de bloc care vor semna si stampila fisa de inventariere alături de proprietari si/sau chiriaşi si de reprezentanţii ENET care au făcut inventarierea ; 9.6. Răspunderea privind organizarea inventarierii la nivelul blocurilor , asigurarea accesului in toate spatiile asociaţiei/scarii de bloc [ apartamente (conectate si deconectate), spatii comerciale deconectate , subsol, casa scării, boxe , garaje , etc.] revine reprezentanţilor asociaţiei /scarii de bloc;9.7. Refuzul asociatiei/scarii de bloc de a permite efectuarea inventarierii conduce la impartirea consumurilor si facturarea incalzirii functie de datele existente in evidentele ENET sau functie de tabelele centralizatoare cu consumuri individuale semnate si stampilate de asociatii, daca exista repartitoare de costuri; 9.8. De regula , daca exista conventii de furnizare completate pe formularele tiparite de ENET , Comp. Contractari-Furnizare va inscrie refuzul asociatiei de efectuare a inventarierii in anexa 7 la contractul de furnizare. 10. Dupa efectuarea inventarierii , Comp. Contractari Furnizare va proceda astfel :- daca inventarierea este completa :- se introduc datele tehnice de inventariere in programul de defalcare a consumurilor ;- se face calculul SET ;- se actualizeaza contractul de furnizare prin inscrierea SET in anexa 2 , se semneaza de asociatii ;- se completeaza anexa 7; daca este cazul se semneaza de proprietari si asociatie;- daca asociatia a completat conventiile in doua sau trei exemplare , se face predarea acestora , semnate de reprezentantii ENET , catre asociatii;- daca inventarierea nu este completa impartirea consumurilor si facturarea incalzirii se face functie de datele existente in evidentele ENET sau functie de tabelele centralizatoare cu consumuri individuale semnate si stampilate de asociatii, daca exista repartitoare de costuri; 11.1. Pentru mentinerea asociatiilor in facturare individuala se urmareste cu precadere :- actualizarea contractelor de furnizare ;- actualizarea conventiilor de facturare individuala si completarea documentelor ;- efectuarea inventarierierii instalatiilor din condominii ;11.2. Se respecta si se aplica , adaptat fiecarui caz in parte , prevederile prezentei proceduri.12. Pastrarea , gestionarea, arhivarea si distrugerea documentelor se face de catre compartimentele emitente , conform nomenclatorului arhivistic al ENET; 13. Se anexeaza prezentei proceduri doua modele de „fisa de inventariere” anexa 3 si anexa 4 care vor fi folosite de Comp. Tehnic si Comp. Distributie functie de situatia specifica ;