IMPORTANT PTR CLIENŢII NOŞTRI


Utilizator:
Parola:
 

 


Noutati ...

Program functionare SC ENET SA pentru minivacanta de Sf. Andrei si 1 Decembrie
Programul sediului comercial-casierie, str. Cuza-Voda nr.3, telefon 0237612000, va fi urmatorul: LUNI- 29.11.2021 - ZI LIBERA MARTI - 30.11.2021 - ZI LIBERA MIERCURI - 01.12.2021 - ZI LIBERA ......
Citeste mai mult

Anunt verificari metrologice
       S.C. ENET S.A. efectueaza verificari metrologice la contoare de energie termica, conform autorizatiei nr. 033-21.       Anexam formular......
Citeste mai mult

Anunt furnizare agent termic pentru apa calda si incalzire
           SC ENET comunica abonatilor sai ca incepand de astazi, 17 noiembrie 2021, furnizarea agentului termic pentru apa calda se face in regim n......
Citeste mai mult

Informatii ajutor incalzire
Informatii ajutor pentru incalzire si stimulent energie - document Formular ajutor incalzire si stimulent energeie - document
Citeste mai mult

Anunt angajare
SC ENET SA, scoate la concurs 1 post de inginer energetica/electroenergetica/electric/automatica.  Inscrierile pentru concurs se fac la registratura societatii pana la data de 29.10.2021, ora ......
Citeste mai mult

PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.

Ajutoare pentru incalzire

1. Se acordă ajutoare pentru încălzirea locuinţelor din sistemul centralizat (în iarna 2019-2020 şi următoarele până la modificarea legislaţiei) ?

                  Răspuns: Da. Conform legislaţiei în vigoare, aceste ajutoare se acordă atât cu fonduri de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul local.

          2.  În ce condiţii se acordă în prezent ajutoarele pentru încălzire?

                   Răspuns: Până pe 20 ale lunii, începând cu luna octombrie, solicitantul completează cererea-declaraţie pe proprie răspundere cu membrii de familie care locuiesc efectiv în apartament,  cu veniturile nete realizate în luna precedentă, o depune la ENET, şi poate primi ajutorul începând cu luna  respectivă.

            3. Ce venituri pe membrul de familie trebuie realizate pentru a primi acest ajutor?

                Răspuns: Pragurile sunt prevăzute în legislaţia în vigoare şi se vor comunica solicitanţilor la completarea cererii.( conform actualelor prevederi, pentru persoane singure sub 1300 lei, iar pentru familii sub 1000 de lei).

            4. Ce acte doveditoare trebuie anexate la cerere?

               Raspuns : Pe lângă cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, sunt necesare următoarele acte:

§         copie după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (B.I. sau C.I. cu adresa pentru imobilul pentru care se solicită ajutorul, respectiv certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani);

§         copie xerox după actul de proprietate, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de donaţie, contract cu clauză de abitaţie, contract de comodat - legalizat, contract de întreţinere sau împuternicire notarială din partea proprietarului cu privire la dreptul de folosinta a locuintei de catre solicitant;

§               copie xerox după certificatul de inmatriculare a  autoturismului (unde este cazul);

§         adeverinţă eliberată de angajator cu salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii – original;

§               cupon pensie valabil pentru luna anterioară depunerii cererii- copie;

§               alte acte doveditoare privind veniturile realizate de titular şi membrii familiei acestuia, astfel cum sunt prevăzute în formularul de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere.      

                        5.  Se face cerere în fiecare lună?

                            Răspuns: Nu. Cererea este valabilă pentru tot sezonul rece . Se completează altă declaraţie numai dacă intervin modificări în componenţa familiei sau în venituri sau cerere de sistare.

                      6. Este suficient să îndeplinim baremurile de venituri pentru a primi ajutor?

                             Nu. Declaraţia cuprinde o listă cu proprietăţile şi folosinţele care conduc la respingerea cererilor, cum ar fi: mai multe imobile, autocamioane, bărci, terenuri, animale etc.                                

                    
 
 
AJUTOARE PENTRU INCALZIRE
                                                                        (OUG 5/2003 cu inclusiv modificarile din OUG 86/2010)

          Beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare, familiile si persoanele singure care locuiesc in Romania, cu sau fara cetatenie romana, precum si apatrizii.
         
Modul de stabilire si acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat este stabilit in Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1350/27.09.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.5/2003.
          Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza cerererii titularilor, insotita de declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei, veniturile acesteia si numarul de camere aferent locuintei, precum si declaratia prin care titularul afirma ca nu detine bunuri de natura celor prevazute in anexa la OUG 86/2010:
-cladiri, spatii locative, alte imobile in afara locuintei de domiciliu
-mijloace de transport:autoturisme care depasesc 1.600cmc, autoutilitare,autocamioane de orice fel si remorci,salupe, barci cu motor, scutere de apa,iahturi, autobuze, microbuze
-utilaje agricole:tractor, combina autopropulsata
-utilaje de prelucrare agricola:presa de ulei, moara de cereale
-utilaje de prelucrat lemnul:gater, drujba sau alte utilaje actionate hidraulic, mecanic sau electric
-depozite bancare cu valoare peste 3.000 lei
-terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta(teren intravilan) care depasesc 1.000 mp in zona urmaba si 2.000 mp in zona rurala (precum si: terenuri in zona colinara, de ses, montana conform tabelului, categorii de animale si pasari, conform datelor din anexa la OUG)
Persoanele sau familiile care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in anexa nr.3 la OUG, nu beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei.    
Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este familia sau persoana singura. Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este proprietarul locuintei sau titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit varsta de 18 ani.           Conditia esentiala este ca persoanele respective sa locuiasca efectiv la adresa în cauza, sa fie înscrise în cartea de imobil si sa plateasca lunar cote de contributie la asociatie.

Familiile si persoanele singure depun, individual, prin asociatiile de proprietari sau prin furnizorul de energie termica, cererile si declaratiile pe propria raspundere la primaria orasului pana la data de 15 octombrie a fiecarui an. Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se realizeaza incepand cu luna depunerii cererii prin dispozitie a primarului.
 La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii  cererii.Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe proprie raspundere, primarii dispun efectuarea prin sondaj de anchete sociale, chiar si la sesizarea unor terti ( pentru minimum 8% din beneficiarii de ajutor , in cazul unui numar intre 50.001 si 100.000 locuitori).Sumele care au fost acordate pe baza unor declaratii false sau unor persoane care refuza sa furnizeze informatii pentru ancheta sociala se recupereaza in conditiile legii si ajutorul nu se mai acorda.

          MODALIATEA DE LUCRU CU ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI/LOCATARI PRIVIND AJUTOARELE

          Prin prezenta  comunicam cetatenilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari/locatari termenele limita si conditiile stabilite de catre conducerea ENET pentru activitatile necesare in vederea incadrarii in prevederile legislative referitoare la ajutoarele pentru incalzire.Asociatiile au obligatia respectarii acestor termene,astfel incat,dupa realizarea circuitului documentelor,DMSSF Vrancea sa poata primi la timp documentatia necesara solicitarii de la MFP a sumelor aferente ajutoarelor lunare.
          Respectarea acestor termene este conditia esentiala pentru a putea beneficia de ajutoarele dispuse pentru cetateni de catre Primarul municipiului Focsani.Dupa trecerea acestor termene,cu parere de rau,nu vom mai putea lua in considerare pentru luna respectiva documentele dvs.,urmand ca ele sa fie transmise pentru luna urmatoare,cu decalararea corespunzatoare a operarii ajutorului si calculul penalitatilor aferente facturilor ramase neachitate .
          Pentru citirea contorilor si semnarea proceselor verbale au fost desemnati un numar de salariati ai ENET care sa efectueze citirile in numai doua zile ale lunilor de ajutor.Este necesar sa desemnati de urgenta(lista cu nume,adresa,telefon,nr.interfon),la nivelul fiecarei scari de bloc, fie administratorul,fie alte persoane care sa fie disponibile in zilele mentionate (preferabil pe durata intregii zile) si sa aiba cheile de acces la incaperile in care se gasesc contorii.Listele se vor semna si stampila si se vor depune la sediul Comercial.
          Orice modificari privind veniturile,numarul de persoane,centrale in functiune etc. care ar putea afecta calculul cantitatilor de energie in luna se va lua in considerare numai daca ajunge la ENET- sediul Comercial in termenul mentionat (indiferent de modalitatea de trimitere) la registratura din str.Cuza Voda nr.3.Nu se vor trimite sau depune documente de tipul celor mentionate la nici un alt sediu al ENET.Eventuale reglari provenite din omisiuni sau greseli ale asociatiei se vor face in cantitatile lunii urmatoare,fara a se afecta calculul ajutoarelor retroactiv (atentie!!!ajutoarele sunt limitate lunar la un anumit consum de energie pentru incalzire calculat pe numar de camere).Raspunderea eventualelor diferente in acest sens va apartine asociatiei sau persoanei care nu a depus la timp cererea respectiva.
          Deoarece ENET nu are contracte incheiate cu prestatorii de servicii de citire a repartitoarelor sau apometrelor,acestia avand relatii contractuale numai cu asociatiile,este obligatia dvs.sa va asigurati ca listele cu citiri ajung de la aceste firme la ENET cel tarziu  la termenele din anexa.Va rugam sa solicitati prestatorilor de servicii citiri un exemplar din lista cu consumurile impartite,astfel incat sa puteti depune la ENET,in termen, Anexa nr.6a la OG 5/2003 cu modificarile ulterioare..Pentru blocurile in care functioneaza agenti economici,termenul este decalat pana dupa inchiderea consumurilor la Furnizare ENET,iar consumurile se vor pune la dispozitia dvs.in sediul Comercial,in zilele stabilite,cu semnatura asociatiei.
          In situatia in care nu vom primi in termen,conform anexei,toate datele si documentele solicitate,pentru a nu periclita ajutoarele pentru restul asociatiilor,vom trece in facturare comuna,pe asociatie,blocul pentru care nu am primit situatiile,cu consecintele deja cunoscute privind revenirea la facturare individuala.Va rugam sa anuntati in scris prestatorii de servicii citiri ai asociatiei dvs. in legatura cu termenele,asigurand astfel raspunderea acestora in cazul nerespectarii termenului de depunere la ENET.
          Facturile individuale se vor trimite prin posta proprietarilor aflati in acest sistem de facturare.  
          Pentru asociatiile in facturare comuna: Formularele in care se vor inregistra consumurile pe apartamente se vor ridica de la ENET cel tarziu la data stabilita in anexa,astfel incat sa se poata respecta termenul de depunere a Anexei nr.6a.Se va anexa facturii lunare pe asociatie si Anexa nr.7a,cuprinzand ajutoarele pe beneficiari.Facturile se vor ridica de la sediul Comercial al ENET pe baza de semnatura.

ATENTIE:CONSUMURILE PE APARTAMENTE SE STABILESC CU 6 CIFRE DUPA VIRGULA,CONFORM LEGII!

          Va rugam sa  cooperati  cu societatea noastra,astfel incat sa nu fim pusi in situatia de a trece asociatii in facturare comuna sau de a avea persoane care nu primesc ajutorul din vina asociatiei .In ce ne priveste facem deja toate eforturile pentru ca programul de ajutoare pentru incalzire sa se desfasoare corespunzator si dorim ca totul sa se incadreze in termenele si conditiile legale. » 

 IMAGINE:

Image: Tom Clare / FreeDigitalPhotos.net