Utilizator:
Parola:
 

 


Noutati ...

Comunicat sistare agent termic
La solicitarea Primariei Municipiului Focsani, conducerea SC Enet SA Focsani anunta ca joi, 13 februarie, intre orele 08:00 - 20:00, furnizarea agentului termic va fi sistata in zonele Centru, Gara......
Citeste mai mult

Comunicat sistare agent termic
La solicitarea Primariei Municipiului Focsani, conducerea SC Enet SA Focsani anunta ca luni, 27 ianuarie, intre orele 09:00 - 17:00, furnizarea agentului termic va fi sistata in zonele Centru, Gara s......
Citeste mai mult

COMUNICAT
Stimati clienti si colaboratori, Va informam ca prin sentinta civila nr. 260/03.10.2019 pronuntata in dosarul nr. 1588/91/2019 al Tribunalului Vrancea s-a dispus intrarea societatii ENET SA in proc......
Citeste mai mult

Anunt de recrutare si selectie
Consiliul Local a Municipiului Focsani, în calitate de autoritate publică tutelară a ENET S.A. Focșani prin expertul independent S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. organizează, în c......
Citeste mai mult

20 iulie-Ziua Energeticianului
Astazi, 20 Iulie,  se sărbătorește Ziua energeticianului, marcată din 1992 de lucrătorii din sectorul energetic. Ziua energeticianului stă sub sub semnul patronului spiritual, Sfantul Prooroc ......
Citeste mai mult

PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.

Stiri

Comunicat sistare agent termic (12-02-2020)

La solicitarea Primariei Municipiului Focsani, conducerea SC Enet SA Focsani anunta ca joi, 13 februarie, intre orele 08:00 - 20:00, furnizarea agentului termic va fi sistata in zonele Centru, Gara si Obor.

Mentionam ca aceasta intrerupere este cauzata de lucrarile de modernizare a retelelor de termoficare efectute de SC ELSACO SRL.

Urmatoarele puncte termice sunt afectate de lucrari si vor fi oprite: 6, 30, 5, 18, 19, 56, 55, 34, 33, 57, 10, 29, 45, 51, 52, 53, 16 si 17.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si va multumim pentru intelegere.

Comunicat sistare agent termic (22-01-2020)

La solicitarea Primariei Municipiului Focsani, conducerea SC Enet SA Focsani anunta ca luni, 27 ianuarie, intre orele 09:00 - 17:00, furnizarea agentului termic va fi sistata in zonele Centru, Gara si Obor.

Mentionam ca aceasta intrerupere este cauzata de lucrarile de modernizare a retelelor de termoficare efectute de SC ELSACO SRL.

Urmatoarele puncte termice sunt afectate de lucrari si vor fi oprite: 6, 30, 5, 18, 19, 56, 55, 34, 33, 57, 10, 29, 45, 51, 52, 53, 16 si 17.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si va multumim pentru intelegere.

COMUNICAT (10-10-2019)

Stimati clienti si colaboratori,

Va informam ca prin sentinta civila nr. 260/03.10.2019 pronuntata in dosarul nr. 1588/91/2019 al Tribunalului Vrancea s-a dispus intrarea societatii ENET SA in procedura de insolventa fara ridicarea dreptului de administrare.

Prin aceiasi hotarare a fost numit ca administrator judiciar provizoriu C.I.I. Bordea Stefan.

In procedura insolventei se intentioneaza formularea unui Plan de Reorganizare pentru restructurarea financiara a societatii si rentabilizarea acesteia.

Anunt de recrutare si selectie (06-09-2019)

Consiliul Local a Municipiului Focsani, în calitate de autoritate publică tutelară a ENET S.A. Focșani prin expertul independent S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. organizează, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, reluarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul ENET S.A. Focșani.
Această procedură de recrutare și selecție  se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Focșani din municipiul Focșani, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1bis. în perioada 06.09.2019 - 29.11.2019.

Procesul de recrutare și selecție are următoarele etape:
1.Depunerea dosarelor la Registratura Primăriei Municipiului Focsani și pe e-mail.
2.Evaluarea conformității administrative a dosarelor şi a eligibilității candidaților;
3.Comunicarea către candidați a  rezultatelor evaluării dosarelor;
4.Susținerea probelor etapei de selecție inițială – interviu telefonic și centru de evaluare – la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat;
5.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției inițiale;
6. Depunerea, de către candidații nominalizați pe lista scurtă,  la Registratura Primăriei Municipiului Focșani și pe e-mail, a declarațiilor de intenție.
7.Susținerea interviului de selecție finală la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat.
8.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale.
9.Aprobarea de către Adunarea Generala a Acționarilor ENET S.A. Focșani a propunerilor de nominalizare pentru postul de administrator, formulate de către comisia de selecție.


B. La procesul de recrutare si selecție se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
au cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul in România.
cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),
sunt apți din punct de vedere medical, au  capacitate deplina de exercițiu;
sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituții de învățământ superior  studii economice;
au cel puțin 5 ani experiență in domeniul economic în cadrul societăților private;
6. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
7.nu se află in conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator in Consiliul de Administrație al ENET S.A. Focșani.
8.nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanțării terorismului, cu modificările si completările ulterioare;
           9.nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege;
10.îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
11. nu fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

C. Conținutul dosarului de candidatură:

Dosarele candidaților care aplică pentru postul de Administrator trebuie să conțină:
Opis documente;
Cererea de înscriere;
Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
Adeverință medicală;
Cazierul judiciar;
Copii:
Copia actului de identitate;
Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
Copia diplomei de licenta sau echivalenta;
Copii ale documentelor care dovedesc experiența cerută ( obligatoriu extras Reges/Revisal și copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.)

Formulare:
Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor si informațiilor prezentate in dosar, lipsa conflictului de interese si a situațiilor de incompatibilitate.
Acordul cu privire la obținerea de date in vederea verificării informațiilor.
Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Declarația de interese.
Întreg dosarul va fi trimis și  în format electronic la adresa 109@pluri.ro

D. Criterii de selecție:
- Competențe profesionale specifice sectorului energetic
- Competențe profesionale de importanță strategică / tehnica
- Competențe de guvernanță corporativă
- Competențe sociale și personale
- Experiența pe plan local si național
- Independență
- Expunere politică
- Reputația personala si profesionala
- Integritate
- Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

E. Alte informații

Dosarele de candidatură, cu documentele solicitate, se depun la Registratura Primăriei Municipiului Focsani, din Focsani,  B-dul. Dimitrie Cantemir, nr, 1bis, în perioada 06.09.2019 – 07.10.2019 până la ora 16,30 în plic închis sau prin posta la adresa Primărei Municipiului Focsani si prin e-mail la adresa 109@pluri.ro . Pe plic se vor menţiona: „Candidatură pentru Consiliul de Administraţie al ENET S.A. Focșani/ Nume şi Prenume candidat / A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul : „Candidatura CA ENET__Nume__Prenume__”.
Comunicarea cu candidații se va face, pe întreg procesul de recrutare și selecție, telefonic și pe e-mail.
Conform prevederilor legale în vigoare, rezultatele etapelor procesului de recrutare și selecție sunt confidențiale și în consecință nu vor fi făcute publice, ci vor fi comunicate direct candidaților.
Durata de depunere a declaratiilor de intentie de catre candidatii nominalizati pe lista scurta este de 15 zile calendaristice de la data primirii de catre acestia a anuntului de nominalizare pe lista scurta.
Perioadele aferente desfasurarii fiecarei etape in parte se regasesc in planul de selectie de pe site-ul www.focsani.info precum si www.enetsa.ro , plan care poate fi revizuit pe perioada procesului de recrutare si selectie prin versiuni succesive publicate la randul lor pe aceleasi site-uri.
Cere 4 formulare se gasec la sectiunea CARIERE.

20 iulie-Ziua Energeticianului (21-07-2019)

Astazi, 20 Iulie,  se sărbătorește Ziua energeticianului, marcată din 1992 de lucrătorii din sectorul energetic. Ziua energeticianului stă sub sub semnul patronului spiritual, Sfantul Prooroc ILIE, cel care stăpânește fulgerele. Conducerea SC ENET SA urează LA MULȚI ANI! tuturor salariatilor sai, care – prin profesionalism şi devotement – garantează funcţionarea eficientă a sistemului de termoficare al Municipiului Focsani.

Anunt de recrutare si selectie (27-05-2019)

ANUNŢ de RECRUTARE și SELECŢIE
Consiliul Local a Municipiului Focsani, în calitate de autoritate publică tutelară a ENET S.A. Focșani prin expertul independent S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. organizează, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, reluarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul ENET S.A. Focșani.
Această procedură de recrutare și selecție  se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Focșani din municipiul Focșani, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1bis. în perioada 27.05.2019 - 31.08.2019.

Procesul de recrutare și selecție are următoarele etape:
1.Depunerea dosarelor la Registratura Primăriei Municipiului Focsani și pe e-mail.
2.Evaluarea conformității administrative a dosarelor şi a eligibilității candidaților;
3.Comunicarea către candidați a  rezultatelor evaluării dosarelor;
4.Susținerea probelor etapei de selecție inițială – interviu telefonic și centru de evaluare – la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat;
5.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției inițiale;
6. Depunerea, de către candidații nominalizați pe lista scurtă,  la Registratura Primăriei Municipiului Focșani și pe e-mail, a declarațiilor de intenție.
7.Susținerea interviului de selecție finală la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat.
8.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale.
9.Aprobarea de către Adunarea Generala a Acționarilor ENET S.A. Focșani a propunerilor de nominalizare pentru postul de administrator, formulate de către comisia de selecție.


B. La procesul de recrutare si selecție se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
au cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul in România.
cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),
sunt apți din punct de vedere medical, au  capacitate deplina de exercițiu;
sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituții de învățământ superior  studii economice;
au cel puțin 5 ani experiență in domeniul economic în cadrul societăților private;
6. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
7.nu se află in conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator in Consiliul de Administrație al ENET S.A. Focșani.
8.nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanțării terorismului, cu modificările si completările ulterioare;
           9.nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege;
10.îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
11. nu fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

C. Conținutul dosarului de candidatură:

Dosarele candidaților care aplică pentru postul de Administrator trebuie să conțină:
Opis documente;
Cererea de înscriere;
Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
Adeverință medicală;
Cazierul judiciar;
Copii:
Copia actului de identitate;
Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
Copia diplomei de licenta sau echivalenta;
Copii ale documentelor care dovedesc experiența cerută ( obligatoriu extras Reges/Revisal și copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.)

Formulare:
Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor si informațiilor prezentate in dosar, lipsa conflictului de interese si a situațiilor de incompatibilitate.
Acordul cu privire la obținerea de date in vederea verificării informațiilor.
Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Declarația de interese.
Întreg dosarul va fi trimis și  în format electronic la adresa 109@pluri.ro

D. Criterii de selecție:
- Competențe profesionale specifice sectorului energetic
- Competențe profesionale de importanță strategică / tehnica
- Competențe de guvernanță corporativă
- Competențe sociale și personale
- Experiența pe plan local si național
- Independență
- Expunere politică
- Reputația personala si profesionala
- Integritate
- Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

E. Alte informații

Dosarele de candidatură, cu documentele solicitate, se depun la Registratura Primăriei Municipiului Focsani, din Focsani,  B-dul. Dimitrie Cantemir, nr, 1bis, în perioada 27.05.2019 – 26.06.2019 până la ora 16,30 în plic închis sau prin posta la adresa Primărei Municipiului Focsani si prin e-mail la adresa 109@pluri.ro . Pe plic se vor menţiona: „Candidatură pentru Consiliul de Administraţie al ENET S.A. Focșani/ Nume şi Prenume candidat / A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul : „Candidatura CA ENET__Nume__Prenume__”.
Comunicarea cu candidații se va face, pe întreg procesul de recrutare și selecție, telefonic și pe e-mail.
Conform prevederilor legale în vigoare, rezultatele etapelor procesului de recrutare și selecție sunt confidențiale și în consecință nu vor fi făcute publice, ci vor fi comunicate direct candidaților.
Durata de depunere a declaratiilor de intentie de catre candidatii nominalizati pe lista scurta este de 15 zile calendaristice de la data primirii de catre acestia a anuntului de nominalizare pe lista scurta.
Perioadele aferente desfasurarii fiecarei etape in parte se regasesc in planul de selectie de pe site-ul www.focsani.info precum si www.enetsa.ro , plan care poate fi revizuit pe perioada procesului de recrutare si selectie prin versiuni succesive publicate la randul lor pe aceleasi site-uri.
Cele 4 formulare se gasesc la sectiunea Cariere.

Anunt de recrutare si selectie (25-04-2019)

Consiliul Local a Municipiului Focsani, în calitate de autoritate publică tutelară a ENET S.A. Focșani prin expertul independent S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. organizează, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, reluarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul ENET S.A. Focșani.
Această procedură de recrutare și selecție  se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Focșani din municipiul Focșani, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1bis. în perioada 02.04.2019 - 18.06.2019.

Procesul de recrutare și selecție are următoarele etape:
1.Depunerea dosarelor la Registratura Primăriei Municipiului Focsani și pe e-mail.
2.Evaluarea conformității administrative a dosarelor şi a eligibilității candidaților;
3.Comunicarea către candidați a  rezultatelor evaluării dosarelor;
4.Susținerea probelor etapei de selecție inițială – interviu telefonic și centru de evaluare – la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat;
5.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției inițiale;
6. Depunerea, de către candidații nominalizați pe lista scurtă,  la Registratura Primăriei Municipiului Focșani și pe e-mail, a declarațiilor de intenție.
7.Susținerea interviului de selecție finală la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat.
8.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale.
9.Aprobarea de către Adunarea Generala a Acționarilor ENET S.A. Focșani a propunerilor de nominalizare pentru postul de administrator, formulate de către comisia de selecție.


B. La procesul de recrutare si selecție se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
au cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul in România.
cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),
sunt apți din punct de vedere medical, au  capacitate deplina de exercițiu;
sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituții de învățământ superior  studii economice;
au cel puțin 5 ani experiență in domeniul economic în cadrul societăților private;
6. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
7.nu se află in conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator in Consiliul de Administrație al ENET S.A. Focșani.
8.nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanțării terorismului, cu modificările si completările ulterioare;
           9.nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege;
10.îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
11. nu fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

C. Conținutul dosarului de candidatură:

Dosarele candidaților care aplică pentru postul de Administrator trebuie să conțină:
Opis documente;
Cererea de înscriere;
Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
Adeverință medicală;
Cazierul judiciar;
Copii:
Copia actului de identitate;
Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
Copia diplomei de licenta sau echivalenta;
Copii ale documentelor care dovedesc experiența cerută ( obligatoriu extras Reges/Revisal și copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.)

Formulare:
Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor si informațiilor prezentate in dosar, lipsa conflictului de interese si a situațiilor de incompatibilitate.
Acordul cu privire la obținerea de date in vederea verificării informațiilor.
Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Declarația de interese.
Întreg dosarul va fi trimis și  în format electronic la adresa 109@pluri.ro

D. Criterii de selecție:
- Competențe profesionale specifice sectorului energetic
- Competențe profesionale de importanță strategică / tehnica
- Competențe de guvernanță corporativă
- Competențe sociale și personale
- Experiența pe plan local si național
- Independență
- Expunere politică
- Reputația personala si profesionala
- Integritate
- Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

E. Alte informații

Dosarele de candidatură, cu documentele solicitate, se depun la Registratura Primăriei Municipiului Focsani, din Focsani,  B-dul. Dimitrie Cantemir, nr, 1bis, în perioada 02.04.2019 – 02.05.2019 până la ora 16,30 în plic închis sau prin posta la adresa Primărei Municipiului Focsani si prin e-mail la adresa 109@pluri.ro . Pe plic se vor menţiona: „Candidatură pentru Consiliul de Administraţie al ENET S.A. Focșani/ Nume şi Prenume candidat / A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul : „Candidatura CA ENET__Nume__Prenume__”.
Comunicarea cu candidații se va face, pe întreg procesul de recrutare și selecție, telefonic și pe e-mail.
Conform prevederilor legale în vigoare, rezultatele etapelor procesului de recrutare și selecție sunt confidențiale și în consecință nu vor fi făcute publice, ci vor fi comunicate direct candidaților.
Durata de depunere a declaratiilor de intentie de catre candidatii nominalizati pe lista scurta este de 15 zile calendaristice de la data primirii de catre acestia a anuntului de nominalizare pe lista scurta.
Perioadele aferente desfasurarii fiecarei etape in parte se regasesc in planul de selectie de pe site-ul www.focsani.info precum si www.enetsa.ro , plan care poate fi revizuit pe perioada procesului de recrutare si selectie prin versiuni succesive publicate la randul lor pe aceleasi site-uri.

Anunt public (20-10-2017)

Privind dezbaterea publică a solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu

 

         SC ENET SA, cu sediul în Focșani, Bdul București, nr. 4, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra dezbaterii publice privind solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu, în scopul desfășurării activității în ”Instalații de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW – cod CAEN 3530”, din Focșani Bdul București, nr. 4, județul Vrancea, activitate prevăzută în categoria 1.1 din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, care va avea loc la sediul Divori Prest SRL Focșani, strada Horia, Cloșca și Crișan nr. 4, în data de 07.11.2017, ora 1600.

         Informațiile privind impactul asupra mediului rezultat în urma activității desfășurate pot fi consultate la sediul ENET din Focșani, Bdul București, nr. 4, județul Vrancea și la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, județul Vrancea, de luni – joi, între orele 8,00 – 16,00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00.

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu nr.2, jud. Vrancea, până la data dezbaterii publice. 

ANUNŢ PUBLIC (27-07-2017)

           SC ENET SA cu sediul în Focșani, B-dul București nr. 4, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu nr.02/30.09.2013 revizuita la 25.01.2016 în scopul desfășurării activității de „Instalații de ardere cu o putere termică mai mare de 50 MW” pe amplasamentul din  Focșani, B-dul București, nr. 4, județul Vrancea, activitate prevăzută în categoria 1.1. din anexa 1 a legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

           Informațiile privind impactul potențial asupra mediului rezultat în urma activității pentru care se solicită revizuirea autorizației integrate de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până vineri, la sediul APM Vrancea, Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2, județul Vrancea.

           Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Vrancea în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

ANUNŢ PUBLIC (11-06-2015)

       SC ENET SA cu sediul în Focșani, Bdul București nr. 4, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra dezbaterii publice privind solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu în scopul desfășurării activității în „Instalații de ardere cu o putere termică mai mare de 50 MW Cod CAEN 3530” din Focșani, Bdul București, nr. 4, județul Vrancea, activitate prevăzută în categoria 1.1. din anexa 1 a legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care va avea loc la sediul DIVORI PREST SRL Focșani, strada Horia, Cloșca și Crișan nr. 4, în data de 18.06.2015, ora 1600.

Informaţiile privind impactul asupra mediului rezultat în urma activității desfășurate pot fi consultate la sediul ENET din Focșani, Bdul București, nr. 4, județul Vrancea și la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, județul Vrancea, de luni – joi, între orele 8,00 – 16,00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, până la data dezbaterii publice.

SC ENET SA anunta demararea actiunii de preluare in facturare individuala (19-07-2013)

           SC ENET SA anunta demararea actiunii de preluare in facturare individuala, obligatorie si in regim de urgenta, a apartamentelor branşate la ENET din asociatiile aflate in facturare comuna.

           Salariatii S.C. ENET S.A., implicati în aceasta actiune, ce consta in semnarea „Conventiei de facturare individuala a consumurilor de energie termica”, se vor prezenta la domiciliul utilizatorilor, pe care îi rugăm să pregătească în original şi copie: actul de proprietate al apartamentului si buletine/carti de identitate ale proprietarilor.

           Contam pe sprijinul administratorilor, care sperăm să ne ajute în această acţiune.

STADIUL ACTUAL AL LUCRĂRILOR DE REABILITARE (08-01-2013)

           STADIUL ACTUAL AL LUCRĂRILOR DE REABILITARE

           Informație actualizată la data de 5 decembrie 2012:
                      Au fost finalizate și recepționate lucrările de demolare.
                      A fost finalizată construcția cladiri în care urmează să fi montate noile motoare termice.
                      A fost semnat contractul pentru implementarea proiectului la Rețele și puncte.


           Informație actualizată la data de 23 iulie 2012:
                      Lucrările de demolare sunt în curs, urmând a se finaliza la 26.08.2012
                      Au fost finalizate procedurile de atribuire a contractelor pentru 5 din cele 6 componente ale proiectului. Licitația pentru reabilitarea rețelelor termice și a punctelor de termoficare este în curs de finalizare și se va încheia odată cu soluționarea contestațiilor la licitația desfășurată incepand din 22.02.2012.

 

COMUNICAT DE PRESĂ (27-06-2012)

           Ca urmare a solicitării antreprenorilor generali, privind necesitatea urgentării demolării unor echipamente din vechea C.E.T., pentru a se da front de lucru noii investiţii, precum şi datorită necesităţii mutării magistralei de termoficare Bucegi pe teritoriul fostei Societăţi MOPAF S.A., suntem nevoiţi să sistăm furnizarea apei calde de consum în Municipiul Focşani începând cu data de 25.06.2012, ora 8,00, timp de aproximativ 3 săptămâni.

           În funcţie de gradul de realizare al lucrărilor, perioada poate fi scurtată sau prelungită.           Ne cerem scuze cetăţenilor pentru disconfortul creeat, dar finalizarea la timp a modernizării sistemului de termoficare impune şi luarea măsurilor care necesită oprire totală.
           Facem apel la bunăvoinţa clienţilor noştri şi îi asigurăm că odată terminată modernizarea sistemului de termoficare, neplăcerile cauzate de opriri pentru revizii şi reparaţii vor fi foarte reduse. În acelaşi timp, garanţia livrării căldurii la un preţ suportabil pentru mase largi de cetăţeni este condiţionată de punerea în funcţiune cât mai rapidă a acestor investiţii.          

           Va rugăm deasemenea, ca în această perioadă de oprire să achitaţi sumele restante la plata căldurii, pentru a putea plăti la rândul nostru gazele consumate şi a nu mai avea probleme cu sistarea furnizării gazelor în acest an. Vă mulţumim pentru înţelegere!   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIEAL SC ENET SA FOCŞANI 

Proiectul de Reabilitare a Sistemului de Termoficare Urbana (14-06-2012)

          Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt toti cetatenii Municipiului Focsani bransati la reteaua de termoficare, care vor primi un serviciu public mai performant.

          Avantajele pentru cetateni

                    - calitatea serviciului de furnizare a caldurii si a apei calde va creste; 
                    - reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climaterice, prin urmare se va imbunatati calitatea aerului respirat de cetateni;
                    - cresterea eficientei sistemului prin utilizarea unei tehnologii superioare si reducerea pierderilor.

PRESTĂM LUCRĂRI DE INSTALAŢII PENTRU TERŢI (14-05-2012)

        SC ENET SA FOCSANI PRIN COMPARTIMENTUL MENTENANTA EXECUTA , REPARA  SAU  INLOCUIESTE :

INSTALATII SANITARE :

        - distributie subsol si coloane plus legaturi la  apa calda, apa rece, canalizare, cu teava de otel, polipropilena, pexal, pvc, valrom.  
        - obiecte sanitare  
        - lavoare, vase wc, rezervoare wc,  cazi baie, cabine dus, cadite de baie,spalatoare, baterii amestecatoare, sifoane  de pardoseala, boiler
        - bransament apa calda, apa rece  
        - verificare tehnica  la instalatiile sanitare
        - subsol si coloane   
                                                                         
INSATALATII DE INCALZIRE:
        - distributie subsol si coloane plus  legaturi la clorifere cu tevi din otel, polipropilena, pexal.
        -  montat, inlocuit, niplat sau spalat calorifere din fonta, otel sau aluminiu.
        - robineti  termostatati la calorifere  
        - bransament incalzire.  
        - verificare tehnica la instalatia de incalzire
        - subsol, coloane si corpuri de incalzire. 

IZOLATII TERMICE :  
        - izolatii termice cu saltele din vata minerala, cochilii din vata minerala caserata pe folie de aluminiu la tevile din distributie sau coloane.     
        
        PRETURILE SUNT NEGOCIABILE –manopera , beneficiu     
        SE LUCREZA SI CU MATERIALUL CLIENTULUI    
       
SE OFERA GARANTE 6-12 LUNI         

        Sediul nostru este pe strada Gh. MAGHERU - la Punctul termic nr.47
        Telefon fix : 0237624105
        Telefon mobi : 0732190886 
                                                            

ASOCIATIA 791-punct de vedere al ENET (08-12-2011)

       În urma solicitării noastre către asociaţii de a ne pune la dispoziţie listele de plată pe fiecare scară de bloc, conţinând sumele de plată ale fiecărui proprietar, din cele transmise de UAP , Asociaţia nr.791 figura cu un număr mare de debitori pe fiecare scară , majoritatea proprietarilor având înscrise debite cu sume între 1.000 şi 2.500 de lei, plus câteva apartamente cu sume mari, chiar peste 5.000 de lei.Aceasta a condus la oprirea în întregime a asociaţiei, care fusese preavizată anterior.
       Nu intră în obligaţiile ENET să verifice astfel de liste, la care în mod normal nici nu avem acces, dar am dorit să nu oprim discreţionar toate blocurile din cauza unui debit mare al asociaţiei , ci să luăm măsuri numai pentru acele scări de bloc pentru care se justifica oprirea, încercând să nu afectăm pe cât posibil bunii-platnici.
       După oprire, unii proprietari s-au prezentat la ENET susţinând că sunt cu plata la zi şi au văzut că în liste figurau din luna august cu debite de care nu aveau cunoştinţă, ceea ce a declanşat suspiciunile tuturor şi a condus la descoperirea de către UAP a unei delapidări de proporţii făcută de persoana care încasa sumele reprezentând întreţinerea lunară şi  recunoscute de aceasta în final.
       În acest moment încă nu este clar cu ce sumă a fost păgubit UAP şi nici care sunt exact datoriile reale ale fiecărui proprietar, în raport cu datoria asociaţiei către ENET.Totuşi, aşa cum a rezultat din discuţiile noastre cu o parte din proprietari, se pare că mulţi au chitanţele care dovedesc faptul că au achitat contribuţia lunară şi acestea pot fi comparate cu cele depuse de Florentina Pintea la UAP.
       UAP, prin dna.Balica Violeta, ne-a făcut dovada cu procura înregistrată la notariat, că are împuternicire să vândă apartamentul  Florentinei Pintea  pentru a efectua plăţile necesare pentru acoperirea sumelor constatate în minus în gestiunea efectuată de respectiva asociaţiilor de proprietari pe care le-a gestionat. Astfel, pentru cel puţin o parte din pagubă, există şansa să poate fi recuperată de la persoana vinovată.
       În acest moment se punctează la UAP chitanţele de la proprietari cu cele emise , presupus în fals, de Florentina Pintea.Cu cât mai repede se vor realiza aceste punctaje, cu atât mai curând vor fi repornite scările de bloc în cauză.
       Pentru a putea avea o relativă siguranţă că majoritatea proprietarilor sunt cu plata la zi şi să furnizăm din nou, am solicitat proprietarilor să întocmească pe fiecare scară câte o listă conţinând : numele şi prenumele proprietarului/chiriaşului, suma recunoscută de acesta ca fiind datorie la întreţinere şi semnătura persoanei respective, eventuale copii după ultimele chitanţe.Am mai cerut ca un exemplar să fie adus la ENET,  Directorului Economic.
       Dna.Balica Violeta ne-a asigurat că UAP va face orice efort este necesar încât să lămurească situaţia debitelor cât mai repede, dar noi credem că este nevoie de colaborarea proprietarilor, care trebuie să facă dovada plăţilor cât mai urgent posibil.
       Pe măsură ce fiecare scară de bloc va avea aceste liste clarificate şi vom lămuri şi cum se va proceda pentru recuperarea datoriilor reale, pentru că sunt totuşi şi proprietari cu datorii mari în această asociaţie, vom reporni furnizarea căldurii.
       Am văzut deja astăzi liste parţiale de la UAP şi credem că unele scări vor putea fi repornite chiar de mâine 09.12.2011, deoarece mulţi dintre proprietari au fost deja la UAP cu chitanţele de plată şi li s-a recalculat debitul.Dorim însă şi confirmarea debitelor proprietarilor prin semnătură proprie.
       Mai dorim si să-i preluăm în facturare individuală, mai ales că şi dânşii doresc acest lucru având în vedere prin ce trec acum, chiar dacă au şi ei o responsabilitate, pentru ca au avut prea multă încredere nejustificată, deoarece au mai fost cazuri de delapidări în asociaţii, prezentate pe larg şi de presă.S-a comunicat celor care au fost la ENET ce documente trebuie aduse pentru facturare individuală şi sperăm să-i preluăm cât mai curând, dar depinde tot de promptitudinea lor.
       Ştim că Florentina Pintea a gestionat încasările şi pentru alte asociaţii, dar nu ştim dacă acestea au sau nu aceleaşi probleme, deşi acum ne facem deja griji pentru corectitudinea debitelor declarate în liste şi pentru aceştia.
       Ne-am implicat în această situaţie, pentru că vrem să-i sprijinim astfel încât nici să nu mai stea în frig şi totodată să recuperăm şi debitele ( lucru esenţial pentru noi şi chiar motivaţia opririi), iar reacţia şi promptitudinea lor sunt foarte importante pentru a nu tergiversa lucrurile.
       Menţionez încă odată  că la facturarea comună  ENET nu are o situaţie certă pentru fiecare proprietar, ci doar imaginea generală a debitelor asociaţiei şi nu avem dreptul legal de a ne implica în gestionarea  sau în verificarea asociaţiilor, dar cetăţenii trebuie să facă acest lucru, administratorii fiind doar salariaţi sau prestatori de servicii, care nu au dreptul să ia decizii de nici un fel fără acordul comitetului executiv al asociaţiei sau, şi mai bine, al adunării generale.
       Legea asociaţiilor de proprietari limitează clar răspunderile administratorilor, ale preşedinţilor, cenzorilor asociaţiilor.Faptul că cetăţenii lasă acestora toate documentele asociaţiei,  şi puterea decizională, neimplicarea lor în verificarea administratorilor le dă unora dintre aceştia  posibilitatea de a-i înşela.
       Noi semnalăm preşedinţilor asociaţiilor problemele care ni se par deosebite, discutăm cu proprietarii, le putem spune care sunt prevederile legale, dar nu putem trage la răspundere administratori, pentru că aceştia nu au nici o relaţie juridică sau administrativă cu ENET, fiind sub contract numai cu asociaţia.

ASTAZI 22.11.2011 SE LANSEAZA PROIECTUL EUROPEAN DE REABILITARE A SISTEMULUI DE TERMOFICARE FOCSANI (22-11-2011)

        Astazi Primaria Focsani lanseaza oficial proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul mun.Focsani pt.perioada 2009-2028 in scopul conformarii la lgislatia de mediu si cresterii eficientei".De maine incep practic lucrarile la centrala noua a ENET.

NOI INFORMATII PRIVIND DEBITELE ASOCIATIILOR! (18-11-2011)

gasiti la pagina dedicata debitorilor!