IMPORTANT PTR CLIENŢII NOŞTRI


Utilizator:
Parola:
 

 


Noutati ...

Anunt public
Privind dezbaterea publică a solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu            SC ENET SA, cu sediul în Focșani, Bdul București, nr. 4......
Citeste mai mult

ANUNŢ PUBLIC
           SC ENET SA cu sediul în Focșani, B-dul București nr. 4, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de re......
Citeste mai mult

ANUNŢ PUBLIC
       SC ENET SA cu sediul în Focșani, Bdul București nr. 4, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra dezbaterii publice privind solicitarea de revizu......
Citeste mai mult

SC ENET SA anunta demararea actiunii de preluare in facturare individuala
           SC ENET SA anunta demararea actiunii de preluare in facturare individuala, obligatorie si in regim de urgenta, a apartamentelor branşate la......
Citeste mai mult

STADIUL ACTUAL AL LUCRĂRILOR DE REABILITARE
           STADIUL ACTUAL AL LUCRĂRILOR DE REABILITARE            Informație actualizată la data ......
Citeste mai mult

PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.

Contractari si citiri contori

          Contractele se încheie la centrul nostru din cladirea PT 28 , Fdt. Cuza Voda (langa Camera de Comert , in spatele fostelor magazine “Moto-Velo”).
          Contractele se incheie cu :
                    -reprezentantii legali ai asociatiilor de proprietari/locatari (presedinte , administrator) pentru blocurile de locuinte :
                    -proprietari ai locuintelor individuale ;
                    -agenti economici - proprietari (proprietari si chiriasi) ai spatiilor comerciale , cabinete medicale , farmacii, restaurante, baruri , fast food , coafura , frizerie , etc.
                    - persoane fizice autorizate care presteaza diferite activitati ;
                    - institutii publice ;
          Conventiile se incheie cu proprietarii apartamentelor , proprietarii si chiriasii apartamentelor , in baza contractelor de furnizare;
          Documentele necesare pentru încheierea contractelor de furnizare a energiei termice în sistem centralizat sunt urmatoarele:

          1. Pentru încheierea (reactualizarea) contractului de  furnizare a energiei termice (agenti economici, institutii publice, e.t.c.) sunt necesare urmatoarele documente:

          - copie dupa certificatul de înmatriculare a societatii
          - copie dupa codul fiscal;
          - copie dupa actul constitutiv al societatii (optional);
          - copie dupa încheiere de la Tribunal – Judecatorie privind autorizarea constituirii si înregistrarii societatii;
          - copie dupa contractul de proprietate, închiriere (comodat) a spatiului;
          - copie dupa contul si banca la care este deschis
          - copie BI (CI) proprietar (si chirias)


          2. Pentru încheierea contractului de  furnizare a energiei termice (asociatii de proprietari/locatari) sunt necesare urmatoarele documente:

          - copie cod fiscal;
          - copie proces verbal de constituire de la Primarie;
          - copie acord de asociere
          - copie încheiere de la Tribunal privind autorizarea functionarii asociatiei;
          - copie dupa contul si banca la care este deschis (în cazul în care se doreste acest sistem de decontare).

          3. Pentru încheierea contractului de  furnizare a energiei termice (case particulare) sunt necesare urmatoarele documente:
 
          - copii dupa actul de proprietate / închiriere (comodat) aferent imobilului si dupa B.I. (C.I.).

CITIRI CONTORI 
UTILIZATORI CONTORIZATI

           Citirea indicatiilor grupurilor de masurare, prelevarea si inregistrarea datelor pentru utilizatorii alimentati din reteaua termica de distributie se face de catre personalul Compartimentului Contori , de regula , în prezenta delegatilor împuterniciti ai utilizatorilor, la data si în intervalul orar stabilit.

           Perioada în care se efectueaza citirile grupurilor de masurare este , de regula , 25-30 (31) a lunii pentru care se face facturarea , iar intervalul orar în care se desfasoara aceasta actiune este 8,00-20,00.
           Frecventa efectuarii citirilor si înregistrarea indicatiilor aparaturii de masurare este lunara.
La solicitarea scrisa a utilizatorilor sau daca personalul Comp. Contori considera necesar se pot face citiri si verificari intermediare ;
           Datele prelevate pentru stabilirea consumului ce se factureaza se consemneaza într-un proces verbal încheiat între cititorul constatator si reprezentantul împuternicit al utilizatorului .
           Pentru utilizatorii contorizati determinarea consumurilor de energie termica furnizate se face pe baza înregistrarilor grupurilor de masurare montate la utilizator, prin diferenta index-ilor (aplicându-se coeficientul de transformare in [Gcal]).

                      UTILIZATORI NECONTORIZATI

           Pentru utilizatorii casnici necontorizati în perioada 20-25 a fiecarei luni , intre maistrii de zona si administratorii asociatiilor de proprietari/locatari se încheie procese verbale lunare în care se înscrie numarul de persoane care nu au beneficiat de a.c.c. si apartamentele cu disfunctionalitati în furnizarea energiei termice (cu elemente concrete pentru verificare) , date care se iau în calcul la stabilirea consumului aferent fiecarei asociatii.
           Energia termica furnizata pentru încalzire / apa calda de consum utilizatorilor necontorizati ai unui punct termic se determina scazând din energia termica livrata de punctul termic, pierderile de energie termica pe retelele de distributie si energia termica ce este contorizata (la nivel de utilizatori).
           Pierderile de energie termica aferente retelei de distributie se determina pe baza de masuratori si calcule de catre firme specializate conform normelor legale în vigoare ;
           Pentru utilizatorii necontorizati stabilirea consumurilor se realizeaza, astfel:
                      a) pentru încalzire, proportional cu suprafata echivalenta termic;
                      b) pentru apa calda de consum livrata:
                                 - utilizatorilor casnici, proportional cu numarul de persoane;
                                 -agentilor comerciali si institutiilor publice/social-culturale, dupa baremuri stabilite prin acte normative sau standarde.

IMAGINE:ENET SA