IMPORTANT PTR CLIENŢII NOŞTRI


Utilizator:
Parola:
 

 


Noutati ...

Anunt public
Privind dezbaterea publică a solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu            SC ENET SA, cu sediul în Focșani, Bdul București, nr. 4......
Citeste mai mult

ANUNŢ PUBLIC
           SC ENET SA cu sediul în Focșani, B-dul București nr. 4, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de re......
Citeste mai mult

ANUNŢ PUBLIC
       SC ENET SA cu sediul în Focșani, Bdul București nr. 4, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra dezbaterii publice privind solicitarea de revizu......
Citeste mai mult

SC ENET SA anunta demararea actiunii de preluare in facturare individuala
           SC ENET SA anunta demararea actiunii de preluare in facturare individuala, obligatorie si in regim de urgenta, a apartamentelor branşate la......
Citeste mai mult

STADIUL ACTUAL AL LUCRĂRILOR DE REABILITARE
           STADIUL ACTUAL AL LUCRĂRILOR DE REABILITARE            Informație actualizată la data ......
Citeste mai mult

PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.

Preturi energie si prestatii auxiliare

          ENET se supune reglementarilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE),care a emis si  licentele de functionare si avizeaza preturile de productie a energiei termice si electrice,datorita producerii în sistem de cogenerare.Datorita activitatii de transport, distributie si furnizare a energiei termice ENET trebuie sa se încadreze si în reglementarile Autoritatii Nationale de Reglementare  a Serviciilor Comunale (ANRSC),precum si orice alte reglementari în domeniul energiei.
         
         Pretul de facturare catre populatie este decis de Consiliul Local al municipiului Focsani si este, în prezent de 240 lei/gcal (pret care include 24% TVA)  incepând cu factura pentru consumul din luna ianuarie 2013 . Pretul de facturare catre societati (nesubventionat) este de  451,22 lei/gcal (pret care include 24% TVA).

Diferenţa de 173,53 lei/gcal este subventia stabilita in pretul de 240 lei/gcal.de catre Consiliul Local Focsani.
     Subventia este o formă de sprijin financiar care se acorda în prezent tuturor cetatenilor municipiului, indiferent de veniturile acestora si se plateste pentru aceştia, direct în contul furnizorilor de energie termica, dupa verificarea datelor de calcul de catre Comp.Audit al Primariei Focsani.
    
PRETURI PENTRU PRESTATII AUXILIARE 

          Serviciul Comercial efectueaza o serie de prestatii catre beneficiari, la cererea acestora.Aceste prestatii sunt taxate cu urmatoarele tarife, conform hotarârii publicate în Monitorul Oficial:

                                                                “ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
                                                                   HOTARÂREA NR.10 bis din 07.07.2010

   
           Urmare a adunarii generale extraordinare a actionarilor de la S.C. ENET S.A. din data 07.07.2010 ,cu sediul in Focsani, b-dul Bucuresti nr.4, jud. Vrancea, înregistrata la ORC sub nr. J39/93/1996, avand CUI 8123890, reprezentantul in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ENET S.A. Frâncu Stefan, numit in baza Hotararii Consiliului Local al municipiului Focsani nr.150/26.05.2009,
In baza Legii nr.31/1990 cu modificari ulterioare
Tinand cont de referatul nr.10915/05.07.2010

                                                                        HOTARASTE

          Art.1.Începând cu data de 15.07.2010, pentru prestatiile de mai jos ale Comp.Comercial se vor practica urmatoarele tarife (care includ TVA), aplicabile persoanelor fizice si juridice :

          PRESTATIE                                                                                             TARIF CU TVA INCLUS (LEI)
                    1.Eliberarea adeverintei de debit ------------------------------------------------------------------------ 4,00/buc
                    2.Copie fisa debit client--------------------------------------------------------------------------2,0 +0,5 x nr.pag.listate
                    3.Copie fisa de încasari--------------------------------------------------------------------------2,5 +0,5 x nr.pag.listate
                    4.Copie fisa facturi emise-----------------------------------------------------------------------2,5 +0,5 x nr.pag.listate
                    5.Copie facturi, chitante,adrese, adeverinte etc.
                              -sub 12 luni vechime date--------------------------------------------------------------------------------2,00/pag.
                              -peste 12 luni vechime date-----------------------------------------------------------------------------3,00/pag.
                    7.Copie contracte--------------------------------------------------------------------------------------------------------1,50/pag.
                    8. Eliberare situatii cumulative pt.asociatii facturate individual :
                              - sub 12 luni vechime date-------------------------------------------------------------------------------5,00/apart.  
                              - peste 12 luni vechime date---------------------------------------------------------------------------10,00/apart.  
                    9.   Model conventie individuala cf.Ord.483-----------------------------------------------------------------------0,50/pag.
                    10. Model tabel optiuni de tarifare------------------------------------------------------------------------------------0,50/pag.
                    11. Set de documente privind trecerea în facturare individuala---------------------------------------------7,00/set
                    12. Documente privind debransarea(model cerere,hotarâre asociatie)----------------------------------3,00/set
                    13. Ghid privind debransarea,tariful binom------------------------------------------------------------------------3,00/buc.
                    14. Trecere repetata din facturare pe asociatie în facturare individuala-----------------------------13,00/apart.
                    15. Copie legislatie la solicitare---------------------------------------------------------------------------------------1,00/pag.

          Pentru alte solicitari ale clientilor neincluse în tabel se va percepe un tarif general de 1,00 lei/pag. pentru copii xerox sau listate, plus 3,00 lei tarif fix daca numarul de pagini depaseste  10 si 5,00 lei tarif fix daca numarul de pagini depaseste 30.Pentru lucrari complexe, care nu se încadreaza în tarifele de mai sus, se va stabili pretul pornind de la cele aprobate si adaugând manopera si alte cheltuieli necesare.
      
          Art.2.Începând cu data de 15.07.2010 se aproba urmatoarele preturi si tarife :
                    - pretul pentru apa distilata-------------------------------------------------------------------------------------------1,5 lei/litru
                    - pretul pentru verificare si reglare supapa de siguranta----------------------------------------------------106,00 lei
                    - pretul pentru reparare supapa de siguranta-------------------------------------------------------------------212,00 lei
                    - pret verificare supapa de siguranta---------------------------------------------------------------------------------43,00 lei
                    - taxa de avizare a documentatiilor pentru autorizatii pentru constructii--------------------------------70,00 lei
                    - taxa de aviz debransare----------------------------------------------------------------------------------------------110,00 lei
                             
 
                                               REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL
                                                     IN ADUNAREA GENERALA LA
                                                                S.C. ENET S.A.
"

IMAGINE: :

Image: Arvind Balaraman / FreeDigitalPhotos.net